Watch Kalashnikov AK-47 Full Movie Streaming

  Free Download Kalashnikov AK-47 720p 6,6 Mb/s
  HD - Kalashnikov AK-47 HD 4,1 Mb/s
  Kalashnikov AK-47 Full Full HD 7,9 Mb/s
Kalashnikov AK-47
7.6
157 users

Tank commander Kalashnikov is severely injured in battle in 1941. The accident leaves him incapacitated and unable to return to the front line. While recovering in the hospital he begins creating the initial sketches of what will become one of the world’s most legendary weapons. A self-taught inventor, Mikhail Kalashnikov, is only 29 when he develops the now iconic assault riffle — the AK-47.

Title:Kalashnikov AK-47
Release:Feb 20, 2020
Runtime:1h 45m
Genre:War, History, Drama
Stars:Yuriy Borisov, Olga Lerman, Artur Smolyaninov, Eldar Kalimulin, Vitaliy Khaev, Valeriy Barinov, Anatoliy Lobotskiy, Aleksey Vertkov, Dmitriy Bogdan, Maksim Bityukov, Armen Arushanyan, Valery Afanasiev, Sergey Gazarov, Seydulla Moldakhanov, Dmitry Kulichkov, Igor Khripunov, Yuriy Loparyov, Aleksandr Nikolskiy, Mikhail Gudoshnikov, Evgeny Antropov

Video Trailer

Keywords:
12,633 Users Online